Informatika pro
život v 21. století

Informatika
pro život
v 21. století

Výukový program Informatika I mění způsob výuky a přináší atraktivní nástroj pro pedagogy, který umožňuje vyučovat informatiku zábavně a v souvislostech.
15 interaktivních
prezentací
100+ digitálních testů,
cvičení a domácích úkolů
36 vyučovacích hodin
pro 5.—7. třídu ZŠ
Pestrá škála
výukových
materiálů
interaktivní prezentace
video materiály
digitální cvičení a hry
domácí úkoly a testy
projektová zadání
Komplexní
řešení
výuky
snadná příprava na hodinu
intuitivní uživatelské prostředí
bez nutnosti instalace
automatické vyhodnocování testů
metodická podpora
Vtáhne
žáky do výuky
atraktivní prostředí
zábavný příběh
učení hrou
Vnímáme
potřeby škol
reflektujeme změny v RVP
aktuální témata
rozvoj digitálních kompetencí
důraz na soft skills
mezipředmětové vazby

Cíl programu

Informatika I. reaguje na potřebu změny obsahu, formy a přístupu k výuce tohoto předmětu. Tento výukový program je základním stavebním prvkem, který bude postupně rozvíjen.

Zaměřili jsme se na nejaktuálnější témata, která reflektují potřebné dovednosti pro život v 21. století, proto klademe důraz na rozvoj digitálních kompetencí, kritického myšlení, kreativitu a seberealizaci.

Cílem je nadchnout a motivovat žáky k rozvoji těchto kompetencí a zároveň přinést pedagogům revoluční nástroj pro jejich práci.

Příklady témat:

digitální technologie,
komunikace,
data a informace,
multimedia a internet,
kodování,
šifrování.

Podívejte se,
jak vypadá aplikace

Změňte svoji výuku
Informatiky!

Využijte limitovanou nabídku pro 150 škol a získejte jako bonus k programu Informatika I aktivní podporu a workshop. Stačí vyplnit kontaktní formulář a my se Vám brzy ozveme.